ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สังคมคนชายขอบ
dot
dot
องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
dot
dot
web-link ในเครือข่าย
dot
dot
สื่อสารสัมพันธ์

dot


ถิ่นพญานาค ทะเลหมอก ดินแดนสองฝั่งโขง
บ้านหลังแรกของเรา กันยายน 2537
ผืนป่าธรรมชาติ ที่เราพลิกฟื้นขึ้นมาจากที่ว่างเปล่า


dot
ธาตุพิการ

หทยังพิการ,หัวใจพิการ,หฤทัยพิการ

ให้เสียอารมณ์ ใจน้อย มักขึ้งโกรธ ให้หิวโหย ทำให้เสียจริต คุ้มดีคุ้มร้าย คลั่งไคล้ดุจเป็นบ้า ระส่ำระสาย หิวหากำลังไม่ได้
ยารักษา, ยามูลจิตรใหญ่ แก้หัวใจพิการ,ยาหอมแก้ลมกองละเอียดต่างๆ


ยกนังพิการ,ตับพิการ

เพราะโทษ ๔ ประการ เข้าลักษณะอติสาร

  กาฬผุดขึ้นในตับ ทำให้ตับหย่อน ตับโต ตับทรุด
  เป็นฝีในตับ ย่อมลงเป็นโลลหิตสดๆออกมา
  กาฬมูตรผุดขึ้นในตับ ลงเป็นเสมหะโลหิตเน่า ลงวันละ ๒๐-๓๐ หน ปวดมวนเสมอ ตาแข็ง,ตาแดงเป็นสายโลหิต เพ้อหาสติไม่ได้ เจรจาด้วยผี
  ด้วยปถวีธาตุแตกเอง ระส่ำระสาย หอบไอเป็นนิจบริโภคอาหารไม่ได้ หายใจไม่ถึงท้องน้อย


ปับผาสังพิการ,ปอดพิการ

ให้เจ็บปอด กระหายน้ำมาก อาการดุจไข้พิษ ร้อนในอก ให้หอบหนัก เรียกว่ากาฬขึ้นที่ปอด


วักกังพิการ,ม้ามพิการ

ให้ม้ามหย่อน  สะท้านร้อนสะท้านหนาว มักเป็นป้าง เป็นกระษัยลม


ปิหกังพิการ,ไตพิการ

ให้ขัดในอก แน่นในอกในท้อง ท้องขึ้น ท้องพอง ลงท้องให้อ่อนเพลีย กินอาหารไม่ได้ กำลังน้อย


นหารูพิการ,เอ็นพิการ

คือเส้นประธานทั้งสิบและเส้นบริวาร ๒๗๐๐ เส้น ตั้งแต่ที่สุดบาทา ตลอดถึงศีรษะ

เมื่อพิการให้หวาดหวั่น ไหวไปทั่วกาย ที่กล้าก็กล้าที่แข็งก็แข็ง ที่ตั้งดานก็ตั้งดาน ที่ขอดก็ขอด เป็นก้อนเป็นแถวไป ที่สำคัญคือเส้นสุมนา และเส้นอัมพฤกษ์
เพราะเส้นสุมนาพิการ ให้รู้สึกตรึงรัดผูกดวงใจ สวิงสวาย ทุรนทุรายและอ่อนหิว
ส่วนเส้นอัมพฤกษ์ มักให้เจ็บเป็นเวลา กระสับกระส่ายร้อนเย็น เมื่อยเสียวไปทุกเส้นเอ็นทั้งตัว 


อุทริยังพิการ,อาหารใหม่พิการ

ลงท้องลงแดง อาเจียน มักเป็นป่วง  ๗ จำพวก
กินอาหารอิ่มแล้ว ให้ร้อนท้อง ให้สะอึก จุกเสียดตามชายโครง ผะอืดผะอม เพราะบริโภคอาหารที่ไม่ควรบริโภค กินอาหารดิบ ลมกุจฉิสยาวาตาพัดไม่ตลอด บางทีให้ลงดุจยารุ  บางทีเป็นพรรดึกแดกขึ้นแดกลง กินอาหารไม่ได้
ยารักษา, ยาเหลืองโสฬส/ยาธาตุบรรจบ/ยาประสะกานพลู/ยาเหลืองปิดสมุทร

กรีสังพิการ,อาหารเก่าพิการ

กินอาหารแปลกสำแดง ให้อุจจาระไม่ปกติ ให้เป็นโรคต่างๆ จนกินอาหารไม่รู้รส คือซางขโมยกินลำไส้ คือริดสีดวงคูถทวาร


โลหิตตังพิการ

ให้คลั่ง เพ้อพก หาสติไม่ได้เพราะพิษโลหิตแล่นเข้าจับหัวใจ บางทีชักเท้าหงิกมือกำ ทุรนทุราย ลิ้นกระด้างคางแข็ง ให้หนาวให้ร้อน ตัวร้อนเป็นไข้ สมมุติว่าไข้กำเดาโลหิต  ให้ราก-ลงเป็นโลหิต ให้ขัดปัสสาวะ ปัสสาววะแดง ดำ ขาว เหลือง ตาแดงดังสายโลหิต ให้งง หนักหน้าผากเพราะโลหิตกำเริบ หากพิษแตกซ่านผุดออกมาภายนอก ให้เป็นเม็ดตามผิวหนังเช่นประดงต่างๆ หรือไข้รากสาดปานแดง ปานดำ ไข้ข้าวไหม้ใหญ่-น้อย ไข้เปลวไฟฟ้า  ตัวร้อนเป็นไข้
    ยารักษา,ยาจันทหฤทัย แก้พิษไข้ พิษกาฬ ไข้เพื่อสันนิบาต จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว  แก้ไข้ทั้งปวง


มูตตังพิการ

ให้ปัสสาวะมีสีขาว,เหลือง,ดำ,แดง บางทีเป็นน้ำข้าวเช็ด ขัดปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นโลหิต ให้ปวดเจ็บเนืองๆ
เจ็บขัดหัวเหน่า หัวเหน่าฟก เป็นนิ่ว เป็นมุตกิต มุตฆาต สัณฑฆาต กาฬขึ้นในมูตร ให้มูตรแปรไปต่างๆนานา

โรคมูตรพิการ ๒๐ ประการ อาการสำคัญตามลักษณะของน้ำปัสสาวะคือ(พระคัมภีร์มัญชุสาระวิเชียร)

เป็นโลหิต,เหลืองดังน้ำขมิ้น,ดังน้ำนมโค,น้ำข้าวเช็ด,ดังน้ำใบไม้เน่า,น้ำหนอง,น้ำล้างเนื้อ,ร้อน,ไหลซึม,

ปัสสาวะขัดเพราะดีให้โทษ,ไข้ตรีโทษ,นิ่ว,ทำงานหนัก,โรคปะระเมหะ,เพราะเสมหะหรือลมให้โทษ เหล่านี้ให้ใช้ยา"อัพยาธิคุณ"

มีตัวยา สมออัพยา ผลมะขามป้อม แฝกหอม แห้วหมู เสมอภาค ต้มแล้วตัดด้วยน้ำผึ้ง กินแก้มูตรพิการ
สาเหตุการเกิดโรค

สมุฎฐานมหาภูตรูปสี่
กองธาตุสมุฎฐาน
อุตุสมุฎฐานCopyright © 2010 All Rights Reserved.

เบิกฟ้าสมุนไพร
บ้านเจริญสวรรค์ 85 หมู่ 5 ตำบล  หล่ายงาว อำเภอ เวียงแก่น
จังหวัด เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ 57310
เบอร์โทร :       มือถือ :  081-8427607
อีเมล : homestay@medimind.net
เว็บไซต์ : www.medimind.net