ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สังคมคนชายขอบ
dot
dot
องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
dot
dot
web-link ในเครือข่าย
dot
dot
สื่อสารสัมพันธ์

dot


ถิ่นพญานาค ทะเลหมอก ดินแดนสองฝั่งโขง
บ้านหลังแรกของเรา กันยายน 2537
ผืนป่าธรรมชาติ ที่เราพลิกฟื้นขึ้นมาจากที่ว่างเปล่า


dot
ไข้ตามพระคัมภีร์แพทย์

“ไข้” ตามคัมภีร์แพทย์โบราณ หมายถึงอาการเจ็บป่วย,ไม่สบายด้วยโรคใดๆ และหมายถึงไข้ปวดหัวตัวร้อนทั่วไป ที่เกิดจากธาตุไม่ปกติ,ไข้เอกโทษ ทุวรรณโทษ ไข้ตรีโทษ, จนถึงไข้สันนิบาตที่ปรากฎอาการที่อวัยวะต่างๆ ไข้ที่มีอาการรุนแรงคือพิษไข้เข้าไปในกระแสโลหิต แล้วมักจะแสดงอาการตามผิวหนัง ที่เรียก”ไข้พิษ ไข้กาฬ”

ในพระคัมภีร์ฉัทศาสตร์,โรคนิทาน,ธาตุวิวรณ์ กล่าวถึงไข้ทั่วไป ที่เริ่มจากธาตุใดธาตุหนึ่งแปรเปลี่ยนแล้วกระทบธาตุอื่น มักเกิดจากตัวเรานั้นอ่อนแอ, พฤติกรรม จากสภาพแวดล้อม เช่นต้องร้อนต้องเย็น,ต้องน้ำค้าง เป็นต้น ดังสมุฎฐานของไข้ที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย และพระคัมภีร์เวชศึกษา คือลม,ดี และเสลด คือ ปิตตะ,วาตะ,เสมหะเป็นสำคัญ

 

การรักษาตามพระคัมภีร์นั้นให้กระทุ้งพิษออกให้สิ้น ไม่เช่นนั้นพิษไข้ จะทำให้ถ่ายออกมาเป็นเสมหะโลหิต ขัดปัสสาวะ อาเจียนเป็นโลหิต ไอร้อน ร้อนในกระหายน้ำ หอบสะอึก ลิ้นกระด้างคางแข็ง ชักตาเหลือกตากลับ ให้นอนกรน ไม่มีสติ บางทีทำให้ปิตตะสมุฎฐานกำเริบ จนเหลืองไปทั่วกาย ให้รักษาโดยให้ ยากระทุ้งพิษไข้,ยาพ่นประสะผิวภายนอก, ยากินและพ่นภายนอก,ยากินและพ่นแล้วต้มกิน,ให้ยาผงกินแปรไข้จากร้ายป็นดี,ให้พ่นยาแปรผิวภายนอก ก่อนให้ยาครอบไข้ตักศิลา กินประจำเพื่อรักษาภายใน จนกว่าจะหายไข้เอกโทษ,ทุวรรณโทษ,ตรีโทษ

ในพระคัมภีร์ฉัทศาสตร์,โรคนิทาน,ธาตุวิวรณ์ กล่าวถึงไข้ทั่วไป ที่เริ่มจากธาตุใดธาตุหนึ่งแปรเปลี่ยนแล้วกระทบธาตุอื่น มักเกิดจากตัวเรานั้นอ่อนแอ, พฤติกรรม จากสภาพแวดล้อม เช่นต้องร้อนต้องเย็น,ต้องน้ำค้าง เป็นต้น ดังสมุฎฐานของไข้ที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์สมุฎฐานวินิจฉัย และพระคัมภีร์เวชศึกษา คือลม,ดี และเสลด คือ ปิตตะ,วาตะ,เสมหะเป็นสำคัญ

ไข้สันนิบาต

โบราณกล่าวถึงไข้ไว้ละเอียดนัก เรียงลำดับการเกิดไข้ สาเหตุ อาการแสดงออก ตลอดจนการรักษา และยังระบุถึงอาการต่อเนื่อง คือโรคข้างเคียงที่เกิดมากับไข้ ทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของไข้มากทีเดียว

ไข้พิษไข้กาฬ

เรื่องไข้ในพระคัมภีร์ตักศิลา กล่าวถึงไข้เหนือ ไข้พิษ ไข้กาฬ
ว่าด้วยไข้ที่พิษเข้าในกระแสโลหิต และอาจทำลายตับและปอด เพราะพิษนั้นคั่งค้างอยู่ภายใน เป็นไข้อันเกิดจากการติดเชื้อ แล้วแสดงออกได้ทั้งภายนอกและภายใน โดยอาจผุดขึ้นตามตัวเป็นเม็ด เป็นแผ่น แว่นวงให้เห็นก็ได้ และมีผุดได้แม้จะมีไข้หรือไม่ก็ตาม 
 

ไข้รากสาดไข้กาฬ

มีอาการดังไข้พิษ มีกาฬผุดขึ้นมา และพิษยังทำโทษภายใน ให้ไอ,อาเจียน ให้ลงเป็นเสมหะโลหิตเน่า ขึ้นเป็นลายดังต้นกระดาษ ดังลายงูลายสาบ เป็นลายเหมือนสายเลือด

ไข้พิษนั้นร้ายแรง แสดงอาการอกมาหลายทาง ทั้งอาการไข้สูง พิษกาฬที่แสดงออกภายนอก ก็ยังมีอาการทั้งถ่ายและอาเจียนอีก จึงเรียกว่า "ไข้รากสาด"

ไข้กาฬฝีกาฬ

จัดกลุ่มไข้ตามอาการ
อาการของไข้มักเป็นเหตุจากสมุฎฐานสาม คือลม,ดี,เสลด(ในที่นี้คือโลหิต) มีอาการเป็นตรีโทษ แล้วมีอาการสันนิบาตให้แสดงออกตามร่างกาย เช่นผิวหนังเป็นต้น จนลุกลามกลายโรคในปากในคอเป็นฝีหนองในตำแหน่งต่างๆ เป็นฝีภายนอกภายใน เป็นเรื้อนกุฎฐัง โรคเรื้อรัง เป็นปมเป็นมะเร็ง ในที่สุด ด้วยเหตุเพราะกำเดา,เสมหะโลหิตและลมนั่นเอง

Page 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เบิกฟ้าสมุนไพร
บ้านเจริญสวรรค์ 85 หมู่ 5 ตำบล  หล่ายงาว อำเภอ เวียงแก่น
จังหวัด เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ 57310
เบอร์โทร :       มือถือ :  081-8427607
อีเมล : homestay@medimind.net
เว็บไซต์ : www.medimind.net