ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สังคมคนชายขอบ
dot
dot
องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
dot
dot
web-link ในเครือข่าย
dot
dot
สื่อสารสัมพันธ์

dot


ถิ่นพญานาค ทะเลหมอก ดินแดนสองฝั่งโขง
บ้านหลังแรกของเรา กันยายน 2537
ผืนป่าธรรมชาติ ที่เราพลิกฟื้นขึ้นมาจากที่ว่างเปล่า


dot
เพื่อสังคมชนบท

ชุมชนชนบท กับวิถีชีวิตที่มีความสุข

  • ห้องสมุดสมุนไพรแบบพื้นบ้าน
  • โครงการนำร่องลดละเลิกสุรา หมู่ 5 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
  • งานวิจัยพันธุ์พืชสมุนไพรป่าชุมชน
  • งานวิจัยสมุนไพรเพื่อสุขภาพชุมชน อินทร์บุรี
  • ขยายสมาชิกเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพร
  • งานแปรรูปสมุนไพรและพืชพื้นบ้าน
  • ธนาคารต้นไม้ ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น
  • ชมรมเดินเรือแม่น้ำโขง อำเภอเวียงแก่น


Name
Telephone
E-Mail
Topic
Description
Authentication CodeCAPTCHA Image

 *


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

เบิกฟ้าสมุนไพร
บ้านเจริญสวรรค์ 85 หมู่ 5 ตำบล  หล่ายงาว อำเภอ เวียงแก่น
จังหวัด เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ 57310
เบอร์โทร :       มือถือ :  081-8427607
อีเมล : homestay@medimind.net
เว็บไซต์ : www.medimind.net