ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
สังคมคนชายขอบ
dot
dot
องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
dot
dot
web-link ในเครือข่าย
dot
dot
สื่อสารสัมพันธ์

dot


ถิ่นพญานาค ทะเลหมอก ดินแดนสองฝั่งโขง
บ้านหลังแรกของเรา กันยายน 2537
ผืนป่าธรรมชาติ ที่เราพลิกฟื้นขึ้นมาจากที่ว่างเปล่า


dot
อุจจาระธาตุพิการ

มีอาการ ๑๕ อย่างอันเป็นอุจจาระธาตุลามกระคนด้วยมหาสันนิบาต และระคนไปในธาตุอภิญญาณ(ให้อุจจาระมีสีต่างๆ) และระคนไปในอสุรินธัญญาณธาตุ(คืออุจจาระธาตุมีกลิ่นต่างกันตามโทษที่กระทำเอา ตกเข้าสู่อชินธาตุ รักษายากนักเพราะเป็นโรคเรื้อรัง นานเข้ากลายเป็น อสาทิยะอุจจาระคันธารธาตุ ให้บังเกิดเป็น ปะระเมหะเมือกมันเปลวไต เป็นทุรวาสาคือปัสสาวะพิการต่างๆ

ลักษณะอาการ ๑๕ อย่าง ที่เป็นโทษอันเกิดจากอุจจาระธาตุลามก เกิดกับบุคคลใดที่ไข้ก็ดีไม่ไข้ก็ดี

หากอุจจาระที่ถ่ายมาดังธาตุอภิญญาณ คือเป็นสีดำ แดง ขาว หรือเขียว หรือมีลักษณะเป็น มูลแมว มูลไก่ มูลเต่า หยาบหรือละเอียดก็ดี มีอาการให้โทษคือ ปวดท้อง บริโภคอาหารไม่ได้ อาเจียน นอนไม่หลับ มึนมัวสะบัดร้อนสะท้านหนาว ถ่ายอุจจาระไม่สะดวก แน่นอกคับใจ เสียวไปทั่วร่างกาย เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก กลุ้มจิตระส่ำระสาย เจรจาพรั่งพรู ให้ร้อนในกระหายน้ำ ร่างกายซูบผอมผิวหนังสากแห้ง ในลิ้นในปากเกิดเป็นละออง ให้เสียดตามชายโครง  เป็นโทษจากอุจจาระธาตุลามกทั้งสิ้น

ที่ย่อลงเป็นลักษณะ ๖ ประการคือ

อาการวิปริต ระคนด้วยลมอังคมังคานุสารีวาตา
ปวดอุทร เสียวชายโครงและท้องน้อย เพราะโทษของเส้นปัตตะฆาต สัณฑะฆาต รัตตะฆาตผิดปกติพันกันเป็นเกลียว
บริโภคอาหารไม่ได้ให้อาเจียน เพราะเส้นปิงคลากระทำ
โทษแห่งเส้นสุมนากำเริบพัดดวงหทัยระส่ำระสาย ให้ร้อนในกระหายน้ำ กระวนกระวาย เจรจาพร่ำพรู
นอนไม่หลับเพราะพิษแห่งเส้นอัมพฤกษ์และเส้นสุมนากระทำ
โทษแห่งลมกุจฉิสยาวาตาและโกฎฐาสยาวาตากำเริบขึ้นในลำไส้ เข้าลักษณะอชินธาตุ ๔ อันเป็นที่ตั้งแห่งโรคทั้งหลายกระทำให้อุจจาระปัสสาวะไม่สะดวก ให้แสบอกคับใจ


อันอุจจาระธาตุแปรเป็นเมือกมันเปลวไต หยาบหรือละเอียด ลักษณะดังมูลแมว,ไก่,เต่า ก็ดี เพราะอุจจาระธาตุนั้นเสียด้วยลมโกฎฐาสยาวาตามิได้พัดชำระปะระเมหะ และเมือกมันในลำไส้ จนตกเป็นคราบตะกรันติดในลำไส้อยู่ เมื่อระคนกับอุจจาระธาตุและเดินลงสู่ช่องทวาร ก็ให้แตกเป็นโลหิต เป็นเม็ดยอดขึ้นตามขอบทวารเป็นริดสีดวงปวดแสบขบ  หากเม็ดยอดขึ้นที่ต้นไส้ต่อ (ลำกะรีสบักคือทางเดินอาหารเก่า) ก็มีอาการดุจนิ่ว ไส้ด้วน ไส้ลาม เรียกดานเถามุตตะฆาต นิ่ว ปะระเมหะ กษัยกล่อน และริดสีดวง หรือเรียก”ลามกอติสาร”


ลักษณะอุจจาระธาตุลามกระคนในอภิญญาณธาตุ ๔ (ว่าด้วยอุจจาระธาตุมีสีดำ แดง ขาว เขียว/พระคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์)

ลักษณะชาติธาตุปถวี อุจจาระมีสีดำ กระทำให้เสมหะเน่า เจ็บท้องท้องขึ้น เสียดแทงเป็นอัมพฤกษ์ เป็นกษัย เป็นป้าง เป็นช้ำเนื้อ เล็บมือเล็บเท้าเขียว ให้โลหิตตกทางทวารหนักทวารเบากินอาหารไม่ได้                                                                                
ลักษณะชาติธาตุอาโป อุจจาระมีสีแดง ให้ลงท้อง เจ็บหน้าอก แปรเป็นกล่อน,อุจจาระปัสสาวะมิออก นอนไม่หลับ ขัดหัวเข่า ปวดท้องเป็นพรรดึก กลิ้งขึ้นขัดสีข้าง (หญิงขัดซ้าย,ชายขัดขวา)แล้วแปรไปให้ขัดหัวเข่าและน่อง มือเท้าเย็นเสลดกล้า ผอมแห้ง เจ็บหน้าอก ร้อนหน้า ตาดังไข้จับ

ลักษณะชาติธาตุวาโย อุจจาระเป็นสีขาว ตาพร่า เมื่อยมือเมื่อยเท้า เป็นตะคริวและขัดหัวเข่า เมื่อยสันหลังสองเกลียวข้างแข็ง ดังเป็นฝีเส้น อาเจียนแต่ลมเปล่า ขัดอกเจ็บในท้อง หนักหน้าตา

ลักษณะชาติธาตุเตโช อุจจาระมีสีเขียว กระทำให้ร้อนปลายมือปลายเท้า เจ็บปวดดุจปลาดุกยอก แปรไปให้สันหลังบวม ผื่นขึ้นทั่วร่างกายดังผดและหัด เจ็บท้องตกบุพโพโลหิต ให้มือเท้าตาย


ลักษณะอสุรินธัญญาณธาตุ ๔ (พระคัมภีร์สิทธิสารสงเคราะห์)

สมธาตุ ทำให้จับเป็นเวลา ตัวร้อนเท้าเย็น สวิงสวาย เจ็บในอก กินอาหารไม่รู้รส ให้มึน เพราะเสมหะ,ปิตตะ,วาตะสมุฎฐาน ประชุมพร้อมกันในกองวีสติปถวีเป็นเหตุ

วิสมธาตุ เพราะกองวาโยมีกำลัง  ท้องลั่นอยูเป็นนิจ บางวันให้ลง บางวันให้อยาก ให้คับท้อง แน่นอกคับใจ เพลิงธาตุมิได้เสมอ วาโยเดินไม่สะดวก โทษนี้เกิดเพราะฉกาลวาโยเป็นเหตุ

ติกขธาตุ เป็นเพราะพิษต่างๆเช่น พิษดี เสมหะ พิษลม และด้วยเพลิงธาตุนั้นแรง เผาอาหารรวดเร็วยิ่ง ทำให้จับเชื่อมมัวทั้งกลางวันกลางคืน ปวดศีรษะ ผิวเนื้อแดง ตาแดง ให้ขัดอุจจาระปัสสาวะ เป็นพรรดึก เพราะจตุกาลเตโชเป็นเหตุ

มันทธาตุ ด้วยเสมหะมีกำลัง คือเพลิธาตุนั้นหย่อน เผาอาหารมิย่อย ทำให้ลงวันละ ๒-๓ เวลา ให้สวิงสวายถอยแรงยิ่งนัก ทำให้ท้องขึ้นมิรู้วาย อุจจาระเป็นเมือกมันเป็นเปลว หยาบละเอียดระคนกัน ให้ปวดมวนเป็นกำลัง โทษนี้ด้วยกองทวาทศอาโปเป็นเหตุ (มานน้ำทั้ง ๔ คือมันทธาตุ/พระคัมภีร์อุทรโรค)


ส่วนลักษณะแห่งอชินธาตุ,อันเป็นปัสยาวาสอติสาร มีอาการดุจกินยาถ่าย ด้วยบริโภคอาหารไม่ควรแก่ธาตุ(อชินธาตุ) หรือปริโภคยาไม่ควรแก่โรค(อชินโรค) ทั้งสองนี้จัดเป็น”อชินโทษ” ตามอสาทิยะอชินชวร แห่ง อสาทิยะพิกัดสมุฎฐาน ๓ สมุฎฐาน

คือ อสาทิยะโบราณชวร อสาทิยะมรณันติกชวร และอสาทิยะอชินชวร(พระคัมภีร์อติสาร) อชินธาตุทั้ง๔ นี้เมื่อระคนเข้าในอุจจาระธาตุอันวิปริต ก็เรียกว่าตกใน “อสาทิยะอุจจาระคันธารธาตุ คืออุจจาระธาตุลามกระคนด้วยมหาสันนิบาต” กล่าวคือ วัฒฑอชินะ(ปถวีธาตุสมุฎฐาน), มละอชินะ(เตโชธาตุสมุฎฐาน),วิวัฒฑอชินะ(วาโยธาตุสมุฎฐาน),อามะอชินะ(อาโปธาตุสมุฎฐาน)


ลักษณะอุจจาระธาตุลามกระคนในอสุรินธัญญาณธาตุ(ว่าด้วยอสาทิยะอุจจาระคันธารธาตุ)

ปถวีธาตุสมุฎฐาน อุจจาระมีกลิ่นดังซากศพเน่าโทรม ระคนด้วยวัฒฑอชินะ ให้โทษ ๓ คือ เจ็บอก เจ็บในท้อง บวมมือเท้า บางทีบวมทั่วร่างกาย

อาโปธาตุสมุฎฐาน อุจจาระมีกลิ่นดังปลาเน่า ระคนด้วยอามะอชินะ ให้โทษ ๓ คืออุจจาระปัสสาวะไม่สะดวก เจ็บอก น้ำลายไหล

วาโยธาตุสมุฎฐาน อุจจาระมีกลิ่นดังข้าวบูด ระคนด้วยวิวัฒฑอชินะ ให้โทษ ๕ ประการคือ เสียดแทง คันจมูก เมื่อยทั่วร่างกาย ตะครั่นตะครอ

เตโชธาตุสมุฎฐาน อุจจาระมีกลิ่นดังหญ้าเน่า ระคนด้วยมลอชินะ อาการให้โทษ ๕ ประการ ให้ปากแห้ง คอแห้ง หนักตัว วิงเวียน อุจจาระปัสสาวะไม่สะดวก เหงื่อไหลหยดย้อย
ระบบทางเดินอาหารและขับถ่าย

ทุราวสาและปะระเมหะ
ช้ำรั่วและอุปทม
โรคที่เป็นอติสาร
โรคภายในช่องท้องCopyright © 2010 All Rights Reserved.

เบิกฟ้าสมุนไพร
บ้านเจริญสวรรค์ 85 หมู่ 5 ตำบล  หล่ายงาว อำเภอ เวียงแก่น
จังหวัด เชียงราย     รหัสไปรษณีย์ 57310
เบอร์โทร :       มือถือ :  081-8427607
อีเมล : homestay@medimind.net
เว็บไซต์ : www.medimind.net